2-årigt Innergi-program

2-årigt Innergi-program

Vårt 2-åriga, all-inclusive, innergi-initiativ hjälper er verksamhet att snabbt och enkelt sätta fokus på det personliga ledarskapet och komma igång med ett långsiktigt och systematiskt företagskulturarbete .

”Innergi på jobbet”
– 2-årigt personligt ledarskapsprogram för ledare och medarbetare i högpresterande verksamheter

Medarbetare som mår bra presterar bättre. Punkt. Slut.

Medarbetare som mår bra och som arbetar utifrån sitt bästa, hållbara jag kan skapa magi i en verksamhet och i allra högsta grad påverka produktiviteten, kvaliteten och lönsamheten. Ändå verkar vi allt oftare tappa fokus på detta i den snabba, konkurrensutsatta och budgetorienterade vardagen. Precis när vi behöver det som mest, tycks vi glömma allt sunt förnuft och istället sikta in oss på effektiviseringar och behovet av att springa än fortare.

På uppmuntran av våra kunder och efter att ha arbetat med att bekämpa tidsfattigdomen i högpresterande verksamheter under många år har teamet bakom Go Slow nu tagit fram ett EQ-baserat ledar- och medarbetarprogram som hjälper din verksamhet att enkelt och effektivt komma igång med ett långsiktigt och systematiskt företagskulturarbete. Programmet har redan genomförts som pilot-projekt under 2 år i verksamhet med ca. 400 medarbetare med mycket goda resultat. Det är därför med stor glädje vi nu äntligen står redo att erbjuda det till resten av världen. Beställ gärna vår gratis ebok ”Innergi på jobbet” där vi delar med oss av våra erfarenheter från vårt pilot-projekt.

”Satsa på arbetsmiljön så följer ekonomin. Inte tvärtom. Jobba förebyggande, långsiktigt och systematiskt. Ha tålamod. Var envisa.”

”Innergi på Jobbet”

Programmet har vi valt att kalla ”Innergi på Jobbet” och det löper över ca. 2 år. Det bygger på en innovativ och beprövad förändringsprocess som hela organisationen går igenom samtidigt.

”Förändring skapas genom upprepade små påminnelser i vardagen, över en längre tid, från personer och källor man litar på.”

Med utgångspunkt i 5 moduler flätar vi in inspirerande och vetenskapligt förankrade budskap, övningar, verktyg, föreläsningar och mikrokurser i vardagen…i små lättsmälta och lättillgängliga portioner. Medarbetarna tar till sig budskapet när det passar dem, där det passar dem (hemma eller på jobbet), via de kanaler som passar dem (analoga eller digitala).

Genom ”Innergi på jobbet” hjälper vi högpresterande verksamheter att sätta fokus på det personliga ledarskapet och skapa en mer human och hållbar företagskultur genom att:

 • SÄNKA TEMPOT…UTAN ATT TAPPA FARTEN för ökad produktivitet, kreativitet och välbefinnande,
 • ÖKA MEDVETENHETEN för mer innergi, djupare engagemang och bättre beslutsfattande.

Beställ vår gratis ebok ”Innergi på jobbet” där vi berättar mer om vårt innergi-arbete med Öresundskraft.

Beställ här

En human och hållbar företagskultur!

Se vår VD Trine Grönlund tala tillsammans med vår kund Ann-Marie Hansson, HR Chef Öresundskraft.

Målssättning

1. NYA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Genom vetenskapligt förankrad kunskap inspirerar vi till nya förhållningssätt där man mer naturligt stannar upp i den snabba vardagen för att iaktta och ta medvetna beslut. Där man tar ett större (självvalt) personligt ansvar samt tar sig tid till att lyssna och engagera sig.

2. NYA VERKTYG
Erbjuda konkreta, beprövade, EQ-baserade verktyg som hjälper medarbetarna att sänka tempot utan att tappa farten samt prestera och må på topp utifrån sitt bästa hållbara jag.

3. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Skapa förutsättningar för att uppnå redan uppsatta affärsmål, stötta pågående värderingsarbete, stärka vi-känsla och employer branding.

Har du koll på dina hälsoinvesteringar?

Medarbetare som har innergi:

STANNAR UPP i det snabba.

SPRIDER LUGN i det kaotiska.

TÄNKER SKARPT i det komplexa.

HITTAR FOKUS i det brusiga.

TAR MEDVETNA BESLUT i det pressade.

LEVER HÅLLBART i det stressade.

ENGAGERAR SIG i det ytliga.

Företag med friska, glada och välbalanserade medarbetare kan uppnå upp till:

20% mer lönsamhet per anställd

37% högre försäljning

16% högre marknadsvärde

57% högre aktieavkastning

–Watson Wyatt

Programupplägg

Programmet består av:

 • 1 kickoff-föreläsning
 • 5 moduler som var och en löper över ca 3 månader
 • Kringliggande sommar- och julaktiviteter
 • Hela programmet brukar sträcka sig över 2 år

Våra 5 innergi-moduler:

 1. TA KONTROLL ÖVER TEMPOT – KLARA. FÄRDIGA. SLOW.
  • Få slut på springandet i vardagen. Stanna upp, iaktta och ifrågasätt. Lär dig justera och optimera hastigheten och börja göra saker och ting i sin rätta takt. Öva upp din ”lugn”-kapacitet och stå stark i ditt eget unika tempo – där just du presterar och mår på topp – medan du respekterar men inte påverkas av andras.
 2. TA DIG TID TILL REFLEKTION – PERSPEKTIV, SJÄLVINSIKT OCH MEDVETNA VAL
  • Stanna upp. Sortera. Ta kontroll över tankarna, oron och stressen.
   Ta ett större självvalt personligt ansvar, få mer självinsikt. Bli mer medveten och lär dig dra nytta av ”deep-data”. Skaffa dig lite ”hjärnkoll” och förstå hur dina tankar och ditt förhållningssätt till livet dikterar hur du upplever din vardag.
 3. ÖVA UPP FOKUSMUSKLERNA – FOKUS PÅ HÄR OCH NU OCH EN SAK I TAGET.
  • Få mer gjort, på kortare tid, med mindre ansträngning och ökat välbefinnande! Lär dig sluta ”duttjobba”. Stäng ute allt brus, zooma in och fokusera på en sak i taget. Släpp tankar kring det som varit eller oron inför det som kommer och landa här och nu. Få till ett skarpare mer alert tillstånd där du ser saker i högre upplösning för att kunna urskilja detaljerna i det komplexa.
 4. INVESTERA I PAUSERNA – TID TILL ÅTERHÄMTNING OCH HJÄRNFRID
  • Det är inte stressen som gör oss sjuka utan bristen på återhämtning. Lär dig pausa för att förnyas, utvecklas och leva hållbart. Lär dig arbeta som en sprinter som ger järnet i små fokuserade portioner åt gången, för att sen vila. Öka din kunskap kring risken och ineffektivi- teten bakom att ”bara springa på”. Förstå varför flera timmar inte alltid är lika med mera gjort. Få insikt i hur små stunder av återhämtning i vardagen kan förebygga långvarig utmattning och psykosocial ohälsa. Lär dig förstå hur hjärnan kan optimeras genom pauser och omstarter för att uppnå ”hjärnfrid”.
 5. HÅLLBART ENGAGEMANG BÖRJAR MED ”VARFÖR”
  • Öka det allmänna engagemanget i verksamheten. Hållbart engagemang börjar med att förstår varför vi gör det vi gör (och inte bara vad vi gör och hur). Det är när vi vet det som vi hittar vårt sanna autentiska jag och riktig innergi uppstår. Lär dig leva livet med mening utifrån just din unika roll i helheten.

Modul innehåll

Varje modul består av

 • INTRODUKTIONSMATERIAL som presenterar modulen, kursupplägg och syfte.
 • Ett KONTORS-PAKET med annonser och kursmaterial till anslagstavlor, informationspärmar, annonspelare, kökshyllor, toaletter och mötesrum.
 • Ett INTRANÄT-PAKET med annonser och informationssidor till intranätet.
 • Ett MÖTES-PAKET med förslag till reflektionsövningar som teamet själva kan genomföra i t.ex. vecko-mötet.
 • En live WORKSHOP där vi kommer till er verksamhet och sätter fokus på konkreta innergi-verktyg relaterade till just denna modulen.
 • En tillhörande ONLINE MIKRO-KURS.
 • 12 BLOGGINLÄGG med veckoutmaningar till alla medarbetare eller arbetslag.
 • Ett ”månadens INNERGI-SPRIDARE” diplom.
 • En EBOK som sammanfattar allt kursmaterial i modulen (inklusive medarbetarnas egna tankar och tips).

Under JULEN finns det upplägg och mall för julkalender där medarbetarna öppnar en lucka på intranätet varje morgon med härliga tips från kollegorna kring att skapa ”Innergi på jobbet”!

Under SOMMAREN finns det mallar till sommarvykort, glass-o-gram samt en ”Sommar iNNERGi” bok som kan tryckas upp som sommarpresent till alla innan semestern (innehåller även sommartips från medarbetarna själva).

Hur går det till?

Inför varje modul-start träffas vi från Innergi Labbet med ”Innergi-rådet”, d.v.s. det team som ansvarar för Innergi-programmet internt hos er. Vi går då igenom allt förberett material samt ett ”manus” som utförligt beskriver vad som ska hända när och var under de 3 månader modulen pågår. Alla aktiviteter är färdigskrivna, förberedda och designade av Innergi-labbet så att de inte belastar ert team internt. Skulle man önska, är det dock lätt att justera materialet så att det blir än mera relevant för just er verksamhet samt anpassa det till er grafiska profil.

Innegi-rådet får sedan hjälp av de frivilliga interna Innergi-ambassadörerna som sätter upp allt material på väggar, i pärmar och runt om i verksamheten (dock enbart vid ett tillfälle var tredje månad).

Hör av dig!

Kontakta oss så berättar vi mer om Innergi-programmet och hur det kan hjälpa just er verksamhet att prestera och må på topp utifrån ert bästa hållbara jag.