Föreläsningar & workshops

Föreläsning & workshop

Genom åren har vi föreläst och workshopat oss runt i hela Norden inom alla möjliga branscher. Vore kul om vi även fick möjlighet att arbeta tillsammans med er!

”Går det att sänka tempot
utan att tappa farten?”

– en föreläsning om mental hållbarhet och vikten av reflektion, återhämtning och fokus i vardagen för ökad produktivitet, innovationskraft och välbefinnande.

Den digitala utvecklingen har skruvat upp tempot rejält under de senaste åren. Den ständiga uppkopplingen lämnar allt mindre rum för avkoppling samtidigt som mycket mer information skall tas in och tas ställning till på allt kortare tid. Detta i takt med en snabbföränderlig värld, med kraftigt ökad konkurrens, gör att kraven på oss alla blivit allt större och komplexare.

I en tid då allting ska gå allt fortare kontrar den ambitiösa entreprenören, tidigare New York-bon, numera SLOW-aktivisten Trine Grönlund med en ny otippad väg till ökad produktivitet, innovationskraft och välbefinnande. Under denna banbrytande, EQ-baserade föreläsningen uppmanar hon oss alla till att sänka tempot lite, kliva ur tidsofferrollen, ta ett större självvalt personligt ansvar och fylla på med reflektion, fokus och återhämtning.

Föreläsningen erbjuder alla en unik möjlighet att ta till sig nya innovativa tankesätt och vanor. Handfasta, värdefulla tips varvas med aktuell forskning, konkreta ”cases”, påfyllande energi, samtal och egen reflektion.

-Vi hälsar er riktigt varmt välkomna!

Övergripande syfte

 1. Förse era högpresterande ledare och medarbetare med verktyg, insikter och kunskaper som kan hjälpa dem att prestera och må på topp i vardagen utifrån sitt bästa hållbara jag.
 2. Stärka den mentala hållbarheten och det personliga ledarskapet.
 3. Inspirera till att sänka tempot lite i vardagen…utan att tappa farten – för att kunna ta mer medvetna och hållbara beslut.
 4. Plantera ett frö till en mer mentalt hållbar företagskultur, för ökad produktivitet, kreativitet och välbefinnande.

4 innergi-källor,
12 EQ-baserade innergi-verktyg:

TA KONTROLL ÖVER TEMPOT I DITT LIV
Klara. Färdiga. Slow.

Får vi mera gjort om vi stressar? Förväntas det att vi ska springa hela tiden? Lär dig ta ett större självvalt personligt ansvar för tempot i ditt liv. Hitta nya förebilder. Nya vanor. Förstå varför flera timmar inte alltid är lika med mera gjort. Lär dig stanna upp, iaktta och ifrågasätta. Lär dig justera och optimera hastigheten. Börja göra saker och ting i sin rätta takt. Öva upp din ”lugn”-kapacitet och stå stark i ditt eget unika tempo – där just du presterar och mår på topp – medan du respekterar men inte påverkas av andras.

TA KONTROLL ÖVER DINA TANKAR
Refletion, självinsikt och medvetna val.

Stanna upp. Sortera tankar och information. Lär dig träda in i ett utifrån-perspektiv där du kan tänka skarpt i det komplexa. Få mer självinsikt, bli mer medveten och lär dig förstå̊ hur dina tankar och ditt förhållningssätt till dem dikterar hur du upplever din vardag.

TA KONTROLL ÖVER DITT FOKUS
Fokus på här och nu och en sak i taget.

Få mer gjort, på kortare tid, med mindre ansträngning och ökat välbefinnande! Lär dig sluta ”duttjobba”. Stäng ute allt brus, zooma in och fokusera på en sak i taget. Släpp tankar kring det som varit eller oron inför det som kommer och landa här och nu. Få till ett skarpare mer alert tillstånd där du ser saker i högre upplösning för att kunna urskilja detaljerna i det komplexa.

TA KONTROLL ÖVER PAUSERNA
Tid till återhämtning och hjärnfrid.

Det är inte stressen som gör oss sjuka utan bristen på återhämtning. Lär dig pausa för att förnyas, utvecklas och leva hållbart. Lär dig arbeta som en sprinter som ger järnet i små fokuserade portioner åt gången, för att sen vila. Öka din kunskap kring risken och ineffektiviteten bakom att ”bara springa på”. Få insikt i hur små stunder av återhämtning i vardagen kan förebygga långvarig utmattning och psykosocial ohälsa. Lär dig förstå hur hjärnan kan optimeras genom pauser och omstarter för att uppnå ”hjärnfrid”.

Varför en Innergi-föreläsning?

Att som arbetsgivare tala om att ”sänka tempot” kan vid första anblicken kännas motsägelsefullt men faktum är att det finns allt att vinna, både ekonomiskt och företagsstrategiskt, på att lära sina medarbetare hur man träder ur ”tidsofferrollen” och saktar ner utan att tappa farten. Konsekvenserna av att låta den ”snabba” företagskulturen ta över visar sig på olika sätt inom olika bolag. Några vanliga exempel:

 • De senaste 5 åren har antalet anmälda arbetssjukdomar relaterade till psykosocial ohälsa (däribland stress) ökat med 70%. Kör vi på som vanligt kommer nästan en kvarts million svenskar att vara sjukskrivna år 2020 vilket kommer att kosta det svenska samhället 45 miljarder kronor om året.
 • Förtvivlan över att livspusslet inte går ihop vilket skapar oro även på hemmaplan och i sin tur utmynnar i minskad arbetsglädje och produktivitet.
 • Fler misstag och strategiskt kostsamma felbedömningar – de anställda upplever inte att det finns tid att stanna upp och tänka över hur man bäst löser ett problem eller en situation.
 • Oförmåga att tänka långsiktigt och hållbart – istället fokus på att prestera här och nu.
 • Minskad produktivitet – ökat dutt-jobbande. Flera studier visar att ”multitasking” inte bara är en stor stressfaktor utan också en riktig bromskloss för effektiviteten. Man blir en mästare på att hoppa mellan olika moment och kanaler men utför jobbet både långsammare (upp till 40% längre tid) och slarvigare (70-80% av alla misstag härstammar från stress).
 • Tappad innovationskraft – det finns varken tid, ro eller förutsättningar för den kreativa processen.
 • Svårt att ta till sig förändring. Studier pekar på att det är näst intill omöjligt att skapa förändring medan man springer och att det är i pausen och när man tar sig tid att stanna upp som man utvecklas och förändras som människa.
 • Minskat engagemang – man springer helt enkelt så fort att man bara har tid till sig själv och upplever inte att man har tid att engagera sig i kollegor, kunder eller samarbetspartners.
 • Man tar sig inte tid till återhämtning – hjärnan får inte tid att sortera och man upplever ökad mental press.

Mental hälsa en förutsättning för hållbar utveckling

Världshälsoorganisationen ser psykisk ohälsa som ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen just nu. Ändå har arbetet för mental hälsa historiskt varit begränsat på de flesta arbetsplatser. Men genom att det nu för första gången uppmärksammats i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling accelereras arbetet världen över.

I målen står det att vi tillsammans ska arbeta för att minska den mentala ohälsan i världen genom förebyggande insatser och behandling. Detta för att man anser att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och därmed kunna bidra till samhällets utveckling.

”Mental health is defined as a state of well-being
in which every individual realizes his or her own potential,
can cope with the normal stresses of life,
can work productively and fruitfully,
and is able to make a contribution to his or her community.”
– Världshälsoorganisationen

Om Trine

Trine är en passionerad världsmedborgare som arbetade 12 år som chef inom IT- och reklambranschen i New York. Hon tänker ständigt ”outside the box”, gör allt med 100% passion och älskar extraordinära projekt som förändrar den värld vi lever i. Idag är hon en eftertraktad och uppskattad föreläsare, rådgivare och företagskonsult i både Danmark och Sverige som brinner för den mentala hållbarheten på den högpresterande arbetsplatsen.

Genom sina banbrytande föreläsningar, workshops och medarbetar-program uppmanar hon till mer ”innergi på jobbet” genom att sänka tempot, öka medvetenheten och lämna rum för reflektion, återhämtning och fokus i den snabba vardagen. Allt för att skapa en mer human och hållbar företagskultur som ger medarbetarna möjlighet att prestera och må på topp utifrån sitt bästa hållbara jag.

”Genom mitt arbete vill jag bidra till en roligare och mer mentalt hållbar vardag…och förhoppningsvis till fler engagerade och hållbara medmänniskor i regionen. En win win för samhälle, arbetsgivare och individ”.

Trine modererar, programleder och föreläser obehindrat på engelska, svenska och danska.

Sagt om Trine

 • Trine du fångar alla med din energi! Du är trovärdig, bjussar på dig själv och ger mig tron att jag kan förändra livet till det bästa! Tack! /Lisa
 • Vad bra DU var. Vilken närvaro, värme och engagemang. Wow! Tack för en superinspirerande eftermiddag. /Nina
 • Kan berätta att du fick topscore på utvärderingen. Publiken såväl som kunden var supernöjda med din insats, din personlighet och din värme. /Cecilia
 • Tack för en fantastisk inspirerande, rolig och mycket intressant förmiddag. Jag kommer ta med mig dina tankar såväl i arbetet som den egna vardagen! /Sara
 • Vill säga att jag uppskattade verkligen ditt framträdande. Verkligen användbara tankeverktyg och dessutom framförda på ett proffsigt och roligt sätt. Helt enkelt jättebra! / Agneta
 • Proffsigt, närvarande, aktuellt, tankeväckande! /Lärare
 • Du är grym Trine. Så självklar på scenen och så äkta! /Stella
 • YOU WERE AWESOME:-) Jeg er fuldstaendig vild med dig!! Aldeles inspirerende og dejlig. 1000 tak!!! /Anne
 • Du lyfte hela aftonen till en internationell nivå. Du har fått eloger från många håll. Fortsätter du på det sättet är du snart världsberömd…. /Thomas
 • I think you will be a smashing success! /Tore

Några tidigare uppdragsgivare: