E-böcker

Våra e-böcker

Här har du möjlighet att ladda ner våra e-böcker, fulla av tips och idéer till hur man kan hjälpa ledare och medarbetare att prestera och må på topp utifrån sitt bästa hållbara jag.


OBS! Det kan ibland ta upp till 24 timmar innan filen skickas.

Innergi på jobbet!
Caset: Öresundskraft

Gratis!

Hur skapas en arbetsmiljö som ger lika mycket energi som den förbrukar? Hur påverkar dagens tempo och informationsflöde medarbetarnas förmåga att prestera och må på topp? Vad innebär det egentligen att framtidsrusta en verksamhet?

Under två års tid har Innergi-labbet tillsammans med sin kund Öresundskraft utvecklat, testat och aktivt implementerat ett EQ-baserat program vi kallat ”Innergi på jobbet”. Genom programmet har vi inspirerat och motiverat 400 högpresterande ledare och medarbetare till nya vanor och förhållningssätt.

I denna bok vill vi berätta om vår resa och våra gemensamma lärdomar för alla er som också drömmer om att skapa en mer human och hållbar företagskultur. Kanske vi just genom att dela kan inspirera även din verksamhet till att komma igång med ett långsiktigt och systematiskt innergi-arbete där den mentala och psykosociala hälsan står i fokus.