Sänk tempot

Sänk tempot utan att tappa farten

Medarbetare som gör saker i sin rätta takt är mindre benägna att bli sjuka, gör färre misstag, sprider bra energi och är ofta mer produktiva och kreativa medarbetare.

“Forget frantic acceleration. Mastering the clock of business is about choosing when to be fast and when to be slow.”

The Economist

De flesta företag arbetar idag under en enorm press. Deadlines och budgetar blir allt tightare, kraven från marknaden allt tuffare och kvar står ett allt mer pressat och slimmat team. Tiden räcker sällan till och för att kompensera har de flesta av oss fått för vana att göra allting lite fortare.

Men tänkte vi verkligen rätt när vi plötsligt började göra allting snabbt. När vi av bara farten började applicera samma turbo-speed på allt vi gör. Är det verkligen en hållbar lösning? Fattar vi rätt beslut när vi aldrig stannar upp, reflekterar och lyssnar inåt? Får vi verkligen mer gjort eller är det kanske snarare så att vi hinner med mindre, gör jobbet slarvigare och mår bra mycket sämre i processen?

Forskningen visar att i stort sett allt vi gör skulle vi kunna göra bättre om vi bara gjorde det lite långsammare! Medarbetare som lär sig att justera och optimera hastigheten – d.v.s. göra saker och ting i sin rätta takt och själva kontrollera tempot i sina liv, är mindre benägna att bli sjuka, gör färre misstag, sprider bra energi och är ofta mer produktiva och kreativa medarbetare.

Att ”sänka tempot” handlar inte om att göra allting långsamt utan om att göra allt i sin rätta takt, att ta sig tid att:

  • stanna upp i det snabba för att lyssna, iaktta och ta medvetna beslut.
  • få med sig själv, koppla på det sunda förnuftet och utgå från sitt bästa jag.
  • ta tillbaka reflektion, fokus och pauser i vardagen.

”Speed can give you a great feeling of excitement but you have to draw the line, and not always use speed. It is stupid to drink a glass of wine quickly. And it is stupid to play Mozart too fast.”

Carl Honoré, In Praise of Slow

Våra personliga ledarskapsprogram hjälper er verksamhet att uppnå just detta!

Läs mer om vårt 2-åriga ledar- och medarbetarprogram
Läs mer om våra föreläsningar och workshops