Öka medvetenheten

Öka medvetenheten

Ledare och medarbetare som är mer närvarande, fokuserade och klarsynta får mer gjort, är bättre beslutsfattare och mer extraordinära innovatörer.

”Today we spend 46.9 percent of our waking hours thinking about something other than what we’re doing.”

Research, by psychologists Matthew A. Killingsworth and Daniel T. Gilbert of Harvard University

Aldrig förr har vi behövt ta in så mycket information och förhålla oss till den så fort som vi gör idag. I processen har vi inte bara tappat fokus men även vår förmåga att vara närvarande i nuet.

I den allt mer snabba och komplexa vardagen behöver vi återvinna vår förmåga att kunna stanna upp och gå på djupet av saker och ting. Att kunna:

  • stänga ute bruset och fokusera på det vi har framför oss.
  • se saker och ting i högre upplösning.
  • släppa oron kring det som har hänt eller det som skall komma och istället landa i och lägga all vår uppmärksamhet på här och nu.

I dagens Attention Economy heter valutan plötsligt ”uppmärksamhet” – men det är tyvärr inte en bottenlös källa att hälla ur. Så hur ska just ert företag göra för att få er del av kakan?

I allt fler verksamheter arbetar man nu med att öka medvetenheten bland medarbetarna – få dem att bli mer närvarande, fokuserade och klarsynta. Detta för att göra dem till mer produktiva och eftertänksamma beslutsfattare och empatiska ledare men också för att öka det allmänna välbefinnandet – det visar sig nämligen att vi är mycket mer oroliga och missnöjda när våra sinnen inte får ro att fokusera på en sak i taget.

”A wandering mind is an unhappy mind.”

Psychologists Matthew A. Killingsworth and Daniel T. Gilbertof Harvard University

Neurologen och nobelpristagare Eric Kandel menar även på att det enbart är när vi är fullt närvarande i det vi gör som vi kan ta in ny information (som vi just snappat upp) och kombinera det med den information/de erfarenheter vi bär med oss i ryggsäcken för att på så vis komma på de där extraordinära idéerna. Idag bygger nästan all innovation på enbart nyintagen data.

I Silicon Valley, där man i allra högsta grad är beroende av medarbetarnas förmåga att tänka kreativt, pratar man om att ”Silence is the new caffeine”, man vill helt enkelt locka fram de där riktigt djupa, reflekterande, innovativa tankarna och erbjuder därför allt ifrån tysta luncher till mindfullness-kurser och slow zones.

”Först kom BIG DATA. Nu pratar man istället om DEEP DATA d.v.s. förmågan att gå på djupet, fokusera och se saker och ting i högre upplösning för att kunna urskilja detaljerna som visar vägen fram i det komplexa.”

Search inside yourself. Google.

Genom våra personliga ledarskapsprogarm skruvar vi upp för medvetenheten i hela din organisation – för mer klarhet, större personligt ansvar och mer närvarande beslutsfattande.

Läs mer om vårt 2-åriga ledar- och medarbetarprogram
Läs mer om våra föreläsningar och workshops