Bekämpa tidsfattigdomen

Bekämpa tidsfattigdomen i er verksamhet

De senaste 5 åren har den psykosociala ohälsan ökat med 70 procent. Kör vi på som vanligt beräknar man att nästan en kvarts miljon svenskar kommer att vara sjukskrivna år 2020.

”Organisations that are engaged, humane, soulful and purposeful report incredible results at all levels”.

Frederic Laloux, researcher and author of international bestseller ”Reinventing Organizations”

Det råder en tidsfattigdom i västvärlden som nu även börjar avspegla sig på våra arbetsplatser. Den ständiga uppkopplingen lämnar allt mindre rum för avkoppling samtidigt som mycket mer information skall tas in och tas ställning till på allt kortare tid. Detta i takt med en snabbföränderlig värld, med allt hårdare konkurrens, gör att kraven på oss alla blivit allt större och komplexare. Tyvärr har detta också medfört en alltmer ohälsosam företagskultur där vi sällan tar oss tid till att stanna upp och där kraven att prestera på topp ofta sker på bekostnad av vårt eget och verksamhetens välbefinnande:

Deloitte Global Human Capital Trends gjorde en studie bland 2500 företag i 90 olika länder där man konstaterade att 2/3 av de anställda idag känner sig ”overwhelmed” – bägaren känns ganska full redan innan vi ens hunnit ta oss till jobbet. Enligt samma studie är det bara 13% av medarbetarna som riktigt hinner engagera sig på djupet i sitt arbete.

Hur påverkar allt detta vårt sätt att leda, motivera och inspirera våra medarbetare i framtiden?

Hur hittar vi vägen tillbaka till vårt kloka, glädjefulla, medvetna jag?

Hur hittar vi ro, närvaro och klarhet i en tid där allt verkar vilja förändras?

Verksamheter som enbart uppmuntrar och belönar ett rationellt och snabbt beteende, hämmar medarbetarnas kreativitet, intuition och empati, och får därmed bara tillgång till 1/16 av deras potential.

Fredrik Laloux, Reinventing Organizations

Våra personliga ledarskapsprogram hjälper er att bekämpa tidsfattigdomen i er verksamhet så att ledare och medarbetarna kan prestera och må på topp utifrån sitt bästa hållbara jag

Läs mer om vårt 2-åriga ledar- och medarbetarprogram
Läs mer om våra föreläsningar och workshops