BRA INNERGI PÅ JOBBET!

Vi är ett glatt nätverk av likasinnade eldsjälar som brinner för den mentala hållbarheten på den högpresterande arbetsplatsen. Genom vårt arbete vill vi bidra till ett mer humant och hållbart arbetsliv…och därmed en värld med fler engagerade, glada och medvetna medmänniskor och medarbetare. En win-win-win för samhälle, näringsliv och individ.

Om oss

Mentalt hållbara medarbetare:

  • STANNAR UPP i det snabba.
  • TAR MEDVETNA BESLUT i det pressade.
  • SPRIDER LUGN i det kaotiska.
  • TÄNKER SKARPT i det komplexa.
  • HITTAR FOKUS i det brusiga.
  • UTÖVAR MEDKÄNSLA i det oengagerade.
  • TÄNKER KOLLEKTIVT i det egocentrerade.
  • STYRS AV INRE VÄRDERINGAR i det oförankrade.
  • LEVER HÅLLBART i det ohållbara.

BEKÄMPA TIDSFATTIGDOMEN I ER VERKSAMHET

“Organisations that are engaged, humane, soulful and purposeful report incredible results at all levels.”

Frederic Laloux, international bestselling author of ”Reinventing Organizations”

Läs mer

SÄNK TEMPOT UTAN ATT TAPPA FARTEN

“Forget frantic acceleration. Mastering the clock of business is about choosing when to be fast and when to be slow.”

The Economist

Läs mer

ÖKA MEDVETENHETEN

”Today we spend 46.9 percent of our waking hours thinking about something other than what we’re doing. A wandering mind is an unhappy mind,”

Psychologists Matthew A. Killingsworth and Daniel T. Gilbert of Harvard University.

Läs mer

Låt oss göra skillnad tillsammans!

Innergi i just
ditt företag

Läs mer

Föreläsningar och workshops

Läs mer

Innergi i
Lund

Läs mer

Ladda ner våra e-böcker

Låt dig inspireras av våra härliga e-böcker fulla av tips och idéer till att sänka tempot och öka innergin i er verksamhet.

Läs mer

Hör av er!

Vill ni också skapa en mer mentalt hållbar företagskultur i er verksamhet? Minska stressen, öppna upp till förändring eller bara bli mer medvetna beslutsfattare? Hör av er! Tillsammans med oss kan ni enkelt och effektivt komma igång med ett långsiktigt och strategiskt förändringsarbete.

Om oss